esenca
  • Roba de primeres marques a Santa Susanna i Malgrat de Mar

Avís legal

AVÍS LEGAL

L’USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i les modificacions que es produeixin, havent d’accedir periòdicament a aquestes per al seu coneixement. La pàgina web inclou textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

PRIMERA. – TITULAR DEL WEB

El titular de la web és PARRA JUAN I FILLS SL amb CIF: B63786594, amb domicili social a pg. Maritim, 90 08380 de Malgrat de Mar, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 37.477, Foli 94, Full B300439 Inscripció 1A, (en Endavant GALERIAS). Podeu contactar amb Jordi Parra per telèfon: +34 937.610.247 o correu electrònic: info@galeriespins.com

SEGONA. – OBJECTE DEL WEB

GALERIAS posa a disposició del públic (des d’ara USUARI), que accedeixi al domini, www. GALERIESPINS.cat (d’ara endavant WEB), informació i dades (en endavant CONTINGUTS), mitjançant una web de caràcter informatiu. Els continguts del web són proporcionats i creats per GALERIAS.

TERCERA. – ACCÉS A LA WEB

L’accés i ús de la WEB pels usuaris és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre.

L’accés i ús d’USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat del accés per part GALERIAS, que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés a la WEB, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant GALERIAS, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l’accés i la suspensió de la WEB.

El maquinari i programari necessaris per accedir al web seran per compte dels USUARIS. GALERIAS no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerides per a la seva utilització.

Tampoc serà responsable GALERIAS de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrat de dades o software que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, com a conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés a la WEB.

El servei prestat per GALERIAS mitjançant la seva WEB és per temps indefinit, sense perjudici de poder suspendre o cancel·lar aquesta sense previ avís.

QUARTA. – CONTINGUTS DEL WEB

L’idioma utilitzat per GALERIAS a la WEB serà el Català, Castellà, Anglès, Alemany, Francès i Holandès, sense perjudici de la utilització d’altres llengües, nacionals o autonòmiques. GALERIAS no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la WEB per l’usuari, ni de les conseqüències.

Els continguts del web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats i productes creats per GALERIAS i tenen un caràcter general i orientatiu, no essent vinculants per GALERIAS.

GALERIAS podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la WEB, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris .

Són propietat de GALERIAS tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la WEB, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la WEB o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a GALERIAS, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d’aquesta mateixa, de manera que cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de GALERIAS.

Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense la

autorització de GALERIAS ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta WEB, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra GALERIAS.

GALERIAS no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la WEB per a l’obertura d’altres. GALERIAS no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’USUARI per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

CINQUENA. – USUARIS DEL WEB

Els usuaris que accedeixin al web de GALERIAS ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir al web i als continguts de forma contrària a l’establerta i / o amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de GALERIAS o de tercers usuaris.

Els usuaris no faran ús dels continguts del web de forma contrària a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests.

GALERIAS no disposa en la seva WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris on aquests hagin d’introduir qualsevol tipus de continguts o informació, com poden ser grups de notícies, xat, fòrums o altres de caràcter similar.

L’accés als continguts del web per part de l’USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir a GALERIAS qualsevol conseqüència derivada directament o indirectament de l’accés al web, ja sigui d’àmbit físic, lògic, moral o personal.

GALERIAS podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús de la WEB, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar a la web, i deteriorin o puguin deteriorar tant els continguts com el bon funcionament d’aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris de la web.

GALERIAS podrà dirigir contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguin sobre GALERIAS i siguin responsabilitat directa o indirecta d’algun USUARI dels continguts o serveis de la WEB.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la WEB de GALERIAS modificar o alterar els continguts d’aquesta, ho hauran de comunicar immediatament GALERIAS.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és PARRA JUAN I FILLS SL, amb la finalitat oferir informació dels nostres productes.

Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a PARRA JUAN I FILLS SL, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els productes de PARRA JUAN I FILLS SL

En cap cas PARRA JUAN I FILLS SL, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a: PARRA JUAN I FILLS SL amb CIF: B63786594, amb domicili social a pg. Maritim, 90 08380 de Malgrat de Mar, Barcelona

També pot oposar als nostres enviaments de comunicacions comercials (art.12.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu

electrònic info@galeriespins.com

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

L’empresa PARRA JUAN I FILLS SL. recorda les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei o producte. També els informa que existeixen programes informàtics per filtrar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que es troben en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per PARRA JUAN I FILLS SL per això, PARRA JUAN I FILLS SL, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal .Si accedeix a aquestes pàgines Web ha de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en el present Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre lloc que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un lloc en concret, l’usuari renuncia expressament al lloc que pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

ÚS DE COOKIES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic PARRA JUAN I FILLS SL ha adoptat les mesures exigides a nivell de l’ús de galetes, es pot consultar la nostra política de l’ús de cookies en el següent enllaç.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.